banner

khoom

  • EEC L3e Electric Motorcycle

    EEC L3e Fais Maus Taus

    Muab kev tsav tsheb nrawm thiab npau taws, tsav tsheb ntxiv.

    Kev Ua Haujlwm: Paub txog kev caij tsheb. Knight hluav taws xob maus taus yog cov kauj ruam tom ntej hauv kev hloov pauv maus taus. Kev nrawm nrawm ntawm ib qho RPM, cov kab ntse thiab cov kev sib tw ua si sib tw hloov pauv koj lub caij niaj hnub ua rau muaj kev zoo siab.

    Rau kev ua haujlwm txhua hnub, luv luv. Peb lub neej yuav tsum tsis txhob nyam hauv txoj kev huaj vam thiab taug txoj kev.Koj cia koj tus kheej so.